Insert title here 天津快乐十分钟

您現在的位置:中考 > 知識點庫 > 初中語文知識點 > 文言文

初中知識點庫

2021初中文言文閱讀知識歸納及答題技巧匯總

2021初中文言文閱讀知識歸納及答題技巧考點一:實詞釋義 2021初中文言文閱讀知識歸納及答題技巧考點二:虛詞意義及用法辨析 2021初中文言文閱讀知識歸納及答題技巧考點三:句子翻譯 2021初中文言文閱讀知識歸納及答

2020-09-18

2021初中文言文閱讀知識歸納及答題技巧考點四:文意理解

考點四:文意理解 1.文意理解 (1)閱讀文言選段,把握主要內容。 先通讀全文,明確文中的時間、地點、人物、事件和作者的看法;接著排除不需要翻譯的人名、地名、官名等,分析其關系,以便能更準確地理解。 (2)分

2020-09-18

2021初中文言文閱讀知識歸納及答題技巧考點三:句子翻譯

考點三:句子翻譯 1.緊抓關鍵詞 文言文句子翻譯給分點往往是翻譯句中的關鍵字詞,關鍵字詞如果沒有準確翻譯出來,就會失分。 如 自云先世避秦時亂,率妻子邑人來此絕境 ,翻譯為:他們自己說他們祖先(為了)躲避秦時

2020-09-18

2021初中文言文閱讀知識歸納及答題技巧考點二:虛詞意義及用法辨

考點二:虛詞意義及用法辨析 技巧一:代入篩選法 如果我們知道某個虛詞的基本用法和意義,在閱讀和解題時,就可將它的每個用法代入句子去理解,挑選其中講得通的一項,從而獲得正確答案。 如: 之 是最常見的文言

2020-09-18

2021初中文言文閱讀知識歸納及答題技巧考點一:實詞釋義

考點一:實詞釋義(含實詞辨析) 文言實詞絕大部分具有多義性,這類題不僅要靠積累,還需掌握一定的推斷技巧。 技巧一:直接遷移法 又稱 聯想推斷法 ,即聯系已學課文中有關該詞的用法推斷詞義。 如: 過而能知,

2020-09-18

2021中考語文文言文復習卷匯總

2021中考語文文言文復習卷《岳陽樓記》 2021中考語文文言文復習卷《醉翁亭記》 2021中考語文文言文復習卷《魚我所欲也》 2021中考語文文言文復習卷《送東陽馬生序》 2021中考語文文言文復習卷《曹劌論戰》 2021中

2020-09-18

2021中考語文文言文復習卷《出師表》

先帝創業未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此誠危急存亡之秋也。然侍衛之臣不懈于內,忠志之士忘身于外者,蓋追先帝之殊遇,欲報之于陛下也。誠宜開張圣聽,以光先帝遺德,恢弘志士之氣,不宜妄自菲薄,引喻

2020-09-18

2021中考語文文言文復習卷《曹劌論戰》

十年春,齊師伐我。公將戰,曹劌請見。其鄉人曰: 肉食者謀之,又何間焉? 劌曰: 肉食者鄙,未能遠謀。 乃入見。問: 何以戰? 公曰: 衣食所安,弗敢專也,必以分人。 對曰: 小惠未遍,民弗從也。 公曰: 犧牲玉帛

2020-09-18

2021中考語文文言文復習卷《送東陽馬生序》

余幼時即嗜學。家貧,無從致書以觀,每假借于藏書之家,手自筆錄,計日以還。天大寒,硯冰堅,手指不可屈伸,弗之擔錄畢,走送之,不敢稍逾約。以是人多以書假余,余因得遍觀群書。既加冠,益慕圣賢之道。又患無碩

2020-09-18

2021中考語文文言文復習卷《魚我所欲也》

一、 魚,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍魚而取熊掌者也。生,亦我所欲; 義,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取義者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不為 茍得也;死亦我所惡,所惡有甚于死者,故

2020-09-18

2021中考語文文言文復習卷《醉翁亭記》

環滁皆山也。,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,瑯琊也。山行六七里,漸聞水聲潺潺,而瀉出于兩峰之間者,釀泉也。峰回路轉,有亭翼然臨于泉上者,醉翁亭也。作亭者誰?山之僧智仙也。名之者誰?太守自謂也。太守與客來

2020-09-18

2021中考語文文言文復習卷《岳陽樓記》

一、《岳陽樓記》 范仲淹 慶歷四年春,滕子京謫守巴陵郡。越明年,政通人和,百廢興,乃重修岳陽樓,增其舊制,刻唐賢今人詩賦于其上,屬予作文以記之。 予觀夫巴陵勝狀,在洞庭一湖。銜遠山,吞長江,浩浩湯湯,橫

2020-09-18

2021中考語文九年級文言文重點字詞解釋匯總

2021中考語文九年級文言文重點字詞解釋岳陽樓記 2021中考語文九年級文言文重點字詞解釋醉翁亭記 2021中考語文九年級文言文重點字詞解釋湖心亭看雪 2021中考語文九年級文言文重點字詞解釋魚我所欲也 2021中考語文九

2020-09-18

2021中考語文九年級文言文重點字詞解釋出師表

重點詞語解釋 ①先帝創業未半而中道崩殂(死亡) ②此誠危急存亡之秋也(時候) ③誠宜開張圣聽(開擴,擴張) ④以光先帝遺德(發揚光大) ⑤不宜妄自菲薄(輕視) ⑥陟罰臧否,不宜異同(好;應該) ⑦躬耕于南陽(親自,自身)

2020-09-18

2021中考語文九年級文言文重點字詞解釋鄒忌諷齊王納諫

重點詞語解釋 ①鄒忌修八尺有余(長,文中指身高) ②而形貌昳麗(光艷美麗) ③窺鏡(照鏡子) ④旦日(第二天) ⑤徐公不若君之美也(不如,比不上) ⑥明日徐公來(第二天) ⑦臣誠知不如徐公美(的確,實在) ⑧宮婦左右莫不

2020-09-18

中考 > 知識點庫 > 初中語文知識點 > 文言文
兒童故事小學試題中學題庫初中庫高中庫知識點中小學圖書字典大全詞典大全成語大全